دوره های آمادگی آزمونهای TEF و TCF

دوره های آمادگی آزمونهای TEF و TCF با هدف آمادگی هر چه سریعتر زبان آموزان برای شرکت در این آزمونها طراحی شده اند.

ابتدا زبان آموزان در دوره های Tef Express شرکت نموده و در کوتاهترین زمان ممکن به سطح مناسبی از دانش زبان فرانسه می رسند و سپس با شرکت در دوره های ویژه آمادگی مهارتهای آزمون به صورت اختصاصی برای هر یک از دو آزمون آماده میشوند.

پروسه آمادگی برای این آزمونها برای زبان آموزان مبتدی بین ۹ تا ۱۲ ماه زمان میبرد.


مشاهده دوره ها