دوره حضوری TEF Express


مدرس : فهیمه ولیان
من بر بلندای موفقیت خواهم ایستاد

تخصص ها:

  • کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه
  • ده سال سابقه تدریس در موسسات mci و اوستا
  • همچنین مدرس دانشگاه بینالود و دانشگاه آزاد

برچسب ها:

TEF Express
تاریخ شروع : 1399/09/20 ساعت شروع : 16 مدت دوره : جلسه 25
مبلغ دوره : 504,000 تومان

504,000 تومان
ظرفیت کلاس : 10 نفر ظرفیت باقیمانده: 5

ویژه آخرهفته

پنج شنبه جمعه

سرفصل ها


TAXI A1


پسندیدم


سوالات و نظرات کاربران
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.