کلاس های فوق فشرده


این کلاس ها بصورت دو جلسه نود دقیقه ای، دو روز در هفته، هر روز دو جلسه در روز های پنج شنبه جمعه، پنج شنبه هاساعت 4 تا 7:30 و جمعه ها ساعت 9الی 12:30 ویا یکشنبه سه شنبه ساعت 4تا 7:30 برگزار می شود .

  • - پس از پایان هر دو ترم یک امتحان برگزار می گردد.
  • - معادل چهار ترم عادی می باشد و زبان آموزان می توانند ظرف سه ماه چهار ترم را بگذرانند.
  • - این دوره ها مناسب افرادی است شاغل هستند و می خواهند در زمان کوتاه تری زبان را بیاموزندو زمان زیادی برای مطالعه زبان اختصاص می دهند.
  • - میزان پیشرفت این دوره ها بسیار بیشتر از انواع دیگر کلاس ها می باشد بنابراین اگر می خواهید در زمان کوتاه تری زبان را بیاموزید در کلاس های فوق فشرده را شرکت کنید.


مشاهده دوره ها