مرکز تخصصی زبان های خارجی اوستا

مشهد -خیابان خیام جنوبی ۱۱- بین نسترن و هوشیار - پلاک ۵۶

تلفن :0513760222 - 05137603166